is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koloniale afdeeling, welke de Far-Oër, IJsland en Groenland omvat. Deze afdeeling is ook historisch, en vermeldt de eerste tochten van Europeanen naar Amerika, lang voor Columbus. Tevens leeren wij er door modellen van huizen, kleedingst ukken, wapens, booten en sleden, het leven kennen in het zeer hooge Noorden, waarbij prachtige ijsbeervellen een zeldzaam en schoon sieraad zijn.

Achter den oostelijken vleugel van het Trocadéro-paleis heeft de Fransche Regeering nog hare groep kolonisatie aangevuld door koloniale woningen, eene tentoonstelling van hetgeen in Frankrijk bij eene goede kolonisatie door Europeanen gewenscht voorkomt. De bijzondere voorzorgen, welke bij de uitzending van Europeesche producten naar tropische landen moeten worden genomen, zijn hier na te gaan.

Niet ver van deze groep bij de Rue de Magdebourg vinden wij den ingang van de zeer eigenaardige tentoonstelling der Fransche steenkoolmijnen. — Entrée fr. 1.

Men heeft de oude steengroeven van het Trocadéro gebruikt om een zeer levendigen indruk te geven van een Fransche mijn. De mijnschacht opent in het paviljoen dat wij binnentreden. Wij dalen dan in een kooi af en komen in de mijngangen, die zich ver onder het Iroeadéro en omliggende straten uitstrekken. Het is gewenscht een der mijnwerkers als gids mede te nemen. Men ziet de verschillende wijzen waarop mijngangen onderhouden worden, en komt in een mijnstal, eveneens ziet men de werktuigen, waardoor de bewegingen der kolenwagentjes worden geregeld, waardoor de lucht wordt ververscht, enz. Groote wassen-beeldengroepen doen zien hoe de steenkool uit de lagen wordt losgemaakt, en men zou zich in een heusche mijn kunnen wanen, indien niet alle gangen electrisch verlicht, en veel minder vuil dan in de mijnen waren. Verderop krijgen wij de zoutmijnen te zien, en daarna eene voorstelling der goud-