is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot, ontwikkeling der lagere klassen der bevolking en tot leniging hunner ellende, bepaaldelijk ten platten lande, onder het beschermvrouwschap der Keizerin-Moeder, de weduwe van Alexander III, gedaan wordt, in een afzonderlijk paviljoen bijeengebracht.

Iets verder vindt men in de schaduw van het paleis het Eussüch dorpje, waarin inboorlingen hun gewoon leven leiden en hunne bedrijven uitoefenen.

Gaat men van het Trocadéro-paleis komend de eerste poort binnen, dan komt men in een Russisch restaurant, en de trap opgaande, bij het Panorama der kroning van den tegenwoordigen Czaar. — Entree fr. 1. De Fransche schilder Gervex heeft dit panorama vervaardigd. Merkwaardiger nog dan dit werk, is het panorama van den Transsiberischen spoorweg, dat op hoogst vernuftige wijze door de Compagnie des Wagons-Lits ons wordt vertoond.

In een luxetrein, geheel ingericht zooals deze maatschappij hem zal laten loopen, zien wij het panorama der reis van Moscou tot het verste Oosten onze blikken voorbijgaan, terwijl wij, om de illusie te volmaken, in die restaurantwagens den maaltijd kunnen gebruiken, evenals in een gewonen trein. Wenschen wij dit niet te doen, dan kan aan het begin- en aan het eindpunt, in de z.g. stations van Moscou en van Peking, onze eetlust gestild worden met Russisch of Chineesch voedsel, door Russen of Chineezen opgediend.

Het station van Peking ligt reeds in de afdeeling voor China. Deze bestaat uit verschillende gebouwen. Het hoofdgebouw is eene reproductie van een der negen poorten van Peking. Aan het andere eind van het Chineesche terrein zien wij een monumentale poort, ook deze is niet oorspronkelijk, maar eene getrouwe nabootsing op dezelfde afmetingen van de monumentale poort, die te Peking den