is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doet ons de goud-industrie op den Witwatersrand zien.

Het borstbeeld en een geschilderd portret van president Kruger, photografieën van wijlen generaal Joubert en van den gezant, Dr. Levds, vinden wij in het Paleis. De geheele staatsontwikkeling der Z.-A. K. wordt ons hier blootgelegd. Belangrijke, duidelijke kaarten toonen den vooruitgang

van het onderwijs aan, de Ned. Zuid-Afr. Spoorwegmaatschappij heeft door eene heldere reliëfkaart een overzicht gegeven van hare lijnen en van haar verkeer, maar ook oude Boerenzaken zijn hier te zien. Het model van den ouder-

wetschen ossenwagen, oude jachtgeweren van uit den Trek, het door een Boer uit wielbanden vervaardigd kanon, dat in 1880 bij Potchefstroom dienst deed, oude en

nieuwe plakzegels, enz. De Het palels der Zuid-Afrikamnsehe bekende dynamietfabriek Republiek,

te Modderfontein, de grootste der wereld, geeft een beeld harer installatie en tevens monsters harer grondstoffen, van haar product en van de verpakking. Midden in de zaal staat eene vitrine met opgezette vogels, gedekt door prachtige veeren. Bij den ingang vinden wij graan, afkomstig uit Lijdenburg, de voorraadschuur van de Transvaal. Verder steenkolen en minerale ertsen, w.o. een prachtig blok gouderts uit het district Barberton.