is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De meubels zijn hoogst eenvoudig hout met open vlechtwerk van ter plaatse gelooide leeren riemen. Als groote weelde ligt er soms een dierenvel op. In de slaapkamer ontbreekt het geweer nooit, in de huiskamer heeft de Bijbel de eereplaats met de gezangboeken, op een plankje boven een harmonium.

Het verdere huisraad is nog eenvoudiger, zooals ook de keuken ons doet zien, de haard is zelfs klein, doch dit

komt, doordien de Boer meestal buitenshuis kookt.

De tentoonstelling, die niet opgesmukt is, heeft nog bizondere waarde, doordien de Boeren ondanks den vreeselijken oorlogstoestand en de afslui-

0 inwendige der boerenwoning.

stand en de afsluiting van hun land, de energie en het middel gevonden hebben deze inzendingen van Zuid-Afrika naar Parijs te doen komen.

De derde afdeeling is het Goudpaviljoen. Eene groote pyramide stelt de klomp goud voor, sinds 1870 in de Z.-A. R. gewonnen. De wijze van bewerking leert men kennen in het paviljoen, waar eene uitvoerige kaart de verdeeling van den Witwatersrand aangeeft, en op den anderen muur een korte, heldere uiteenzetting der goudindustrie te lezen is. Afbeeldingen op de buitenwanden van het paviljoen verduidelijken dit nog. Bovendien kan men eiken dag van 2 tot 5 uur getuige zijn van de bewerking, die toegepast wordt op aarde, met dit doel uit Johannesburg naar Parijs gebracht.