is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Volendam en te Bergen-op-Zoom, is hier aanschouwelijk gemaakt. De mandjes voor het vervoeren van visch, de details der visschersschepen, en de werkzaamheid van het Nederlandsch Zoölogisch station te Helder, kan men in alle bijzonderheden nagaan. Groote vischnetten omringen de belangrijke verzameling.

Onder de andere vreemde landen vermeld ik Zweden met goede dioramatische afbeeldingen van den houtkap in het hooge Noorden en de houthandelhavens, Spanje met kurk, Duitschland met touwwerk, Rusland met prachtige huiden en ingelegde visch. Japan heeft eene belangrijke verzameling planten en dieren ingezonden. De Vereenigde Staten zonden luxe wapens en groote wagens voor vischvervoer. Bij Italië vinden wij een jachtkanon. Rusland, Oostenrijk, Engeland, Rumenië en Denemarken doen vooral de houtexploitatie zien, w.o. bij Oostenrijk naïeve, gesneden houten poppetjes.

Gaan wij het paleis rechts uit, dan vinden wij op de lage Seinekade nooit geziene prachtige boomstammen, uit Hongarije afkomstig, en andere belangrijke houtsoorten.

Iets verder komen wij aan het Paviljoen van de firma Worthington, waarin het groote pompwerktuig, dat het Chateau d'eau van water voorziet, evenals de geheele tentoonstelling. Wij zijn thans aan het meest westelijk einde van het terrein gekomen, en keeren op onze schreden terug om, de Jenabrug voorbijgaande, het Paleis der Scheepvaart binnen te treden.

Het Paleis der Scheepvaart bevat alles wat betrekking heeft op den scheepsbouw en bovendien het reddingswezen. Modellen van schepen en van scheepswerven, sloepen, booten, ankers, enz. trekken de aandacht. Bizonder belang verdient de groote inzending van het Suezkanaal met een reliefplan van het kanaal en zijne omgeving. Onder de vreemde secties vinden wij bij Rusland ijsbrekers en houtschepen van