is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op de eerste verdieping, welke eene oppervlakte heeft van 4200 vierkante meter, is men 57,63 meter boven den beganen grond. Op de tweede verdieping, die 900 vierkante meter groot is, is men 115,73 meter boven den beganen grond. De derde verdieping is 276,13 meter hoog boven den grond, daarboven is nog het observatorium en de vlaggestok, welke de 300 meter vol maken. Op elk der verdiepingen zijn restaurants en telefoonkantoren, men kan er geïllustreerde briefkaarten koopen en verzenden en ook andere souvenirs verkrijgen; er zijn gidsen, die het panorama uitleggen tegen frs. 2, en men kan voor 25 centimes op de eerste verdieping en 50 centimes op de tweede of derde verdieping gebruik maken van de daar geplaatste, zeer goede kijkers. Vooral des avonds is het gezicht verrassend. Het gewicht van den toren, met inbegrip der er op geplaatste gebouwen, bedraagt 9 millioen K.G. De bouw heeft 6'/» millioen frs. gekost. Hiervan heeft de Staat 1'/» millioen bijgedragen, de andere 5 millioen waren reeds volkomen gedekt door de ontvangen entrées, toen op 5 November 1889 de tentoonstelling sloot. Voor de nieuwe wereldtentoonstelling is de toren geheel opgeverfd, waarvoor 60,000 liter verf noodig waren. Ook is de verlichting, die vroeger door gas geschiedde, thans electrisch en aanmerkelijk uitgebreid.

Het park rondom den Eiffeltoren is bezaaid met tal van groote en kleinere gebouwtjes, waarvan wij de belangrijkste zullen bespreken.

Het gebouw van den Tour du Monde. — Entreefrs. 2 en fr. 1. De gevel is een hoogst fantastisch samenstel van Chineeschen, Japanschen, Indischen, oud-Europeeschen, en nooit gezienen bouwstijl.

Het inwendige geeft een panorama, waarbij men, uitgaande van Japan, de geheele reis om de wereld met de oogen kan doen. Een schouwburg, aan het panorama ver-

10