is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruimte gekregen voor hare inzending van caoutchouc, koffie, enz.

Het Paleis van Marokko prijkt met een minaret, die naar een der bekendste minarets van Tetuan gemaakt is. Inwendig geeft het een duidelijk beeld van den ongeregelden toestand van het rijk. Men weet niet, of men in een buis of op een marktpleintje, dan wel in een bazaar is, maar de negers en de Mooren, ook de Moorsche verkoopsters, zijn echt en hunne waar eveneens, w.o. mooie bewerkte zwaarden, veelkleurig lederwerk, het echte marokijn en kunstig gegraveerd koper.

Het Palais de l'Optique, een reuzengebouw, waarin de nieuwste en beste theorieën van het licht dienstbaar worden gemaakt aan kunstige optische effecten. Een gedeelte van het paleis, waarin de reuzenteleskoop van 60 meter lengte is opgesteld, dient alleen voor zuiver wetenschappelijk onderzoek. — Entree frs. 2.

De Hemelbol ligt eigenlijk buiten het tentoonstellingsterrein, waarmede het evenwel door eene loopbrug is verbonden. — Entrie fr. 1.50. — Door een kunstig berekend mechanisme wordt de beweging der aarde, hier voorgesteld door een hollen bol, waarin men plaats neemt, en in verband daarmede wordt de beweging van ons zonnestelsel en van den helderen sterrenhemel van het noordelijk halfrond den bezoeker duidelijk gemaakt..

Het Paviljoen van de Touring-Club de France is gebouwd op eene aardige, kunstmatige rots met waterval, die een uitgezocht plekje blijkt te zijn voor menschen, welke buiten een restaurant willen dineeren. Het luchtige gebouwtje is gereserveerd voor de leden van dezen grooten bond, w.o. ook zoovele Nederlanders zijn, en geeft een overzicht der wijze, waarop de Touring-Club de belangen van het wielrijdend publiek behartigt.