is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Electriciteit, dat achter het Chateau d'eau over de geheele breedte van het Champ de Mars zich uitstrekt, loopt inwendig ook niet de beide vleugels ineen, en is met de Machinegalerij verbonden door een breed middengedeelte. De aan beide zijden van dit gedeelte gelegen ruimten tusschen deze beide laatste paleizen zijn er buiten gelaten, omdat men daar de groote stoomketels en electriciteitsvoortbrengers heeft, welke het gewenscht was in geïsoleerde overkappingen onder te brengen.

De paleizen hebben alle twee verdiepingen, in de oude Machinegalerij is dit slechts eene breede gaanderij langs de zijwanden, in de andere paleizen bestaat de eerste verdieping ook nog uit tal van dwarsgangen en voor het goed bezien der tentoonstelling is het noodig deze verdiepingen niet te verwaarloozen.

Wij beginnen onzen tocht met de paleizen van den rechtervleugel, dien, welke aan de zijde der Avenue de Suffren is.

Het hoekpaleis is dat der Hulpmiddelen van Wetenschap en Kunst, en tevens het paleis van Opvoeding en Onderwijs.

De hier gegroepeerde tentoonstellingen betreffen vrij uiteenloopende gebieden. Wij vinden in de benedenverdieping muziekinstrumenten, boekdrukwerk, steendrukwerk en in het algemeen de graphische kunsten, w.o. eene belangrijke inzending van kleurrijke, artistieke aanplakbiljetten. Verder een overzicht van de pers, met uitsluiting van de dagbladpers, en daarnevens persen in letterlijken zin, waarmede munten en medailles worden geslagen. De tentoonstellingsmedaille wordt aan den ingang van dit paleis voor de oogen van het publiek geslagen en daarna te koop aangeboden. De photografie en de binderskunst zijn hier ruim vertegenwoordigd. Bij elke der Fransche groepen is een klein historisch overzicht, waarin bij de muziekinstrumenten en bij de inzending