is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omtrent spoorwegen en ingenieursarbeid vindt men tal van modellen, teekeningen en ook werkelijk gebruikte of te gebruiken werktuigen. Eveneens het allernieuwste op het gebied van luchtscheepvaart „De Avion".

Van de vreemde afdeelingen zijn die van Duitschland, waarvan de ijzerconstructies bizondere vermelding verdienen, Rusland, Groot-Britannië, Oostenrijk, Hongarije en de Vereenigde Staten, evenals de Fransche, zoowel op de grondverdieping als op de eerste verdieping. Op de eerste verdieping alleen vinden wij de inzendingen van Rumenië, Denemarken, Spanje en Portugal, op de grondverdieping alleen die van Zwitserland, België en Nederland.

De Nederlandsche afdeeling omvat groep VI, die evenwel, ondanks de vrij aanmerkelijke beschikbare ruimte, hier niet geheel ondergebracht kon worden. Het departement van Waterstaat zond eene verzameling kaarten, het Koninklijk Instituut van ingenieurs zijn gedenkboek. Bizonder smaakvol is het salon, door de Werf Conrad met modellen en photographieën gevuld, en dat van de Holl. IJz. Spoorw.-Mij, welke aardige schilderingen vertoont. De firma Fop Smit zond het model van een zandzuiger, de heer A. F. Smulders imponeert met zijn grootèn excavateur en dito stoomketel. Een geheel tramrijtuig vertegenwoordigt de Pletterij te s Hage.

Een afzonderlijk paviljoen, buiten en ter zijde van het paleis gelegen, bevat de tentoonstelling van den Russische» caoutchouc. Daarnaast is een paviljoen bestemd voor de inzendingen van Korea.

Geheel aansluitend bij het vorige is het paleis van de Scheikundige Nijverheid. De Fransche afdeeling is over beide verdiepingen verdeeld. Op de grondverdieping zien wij terstond de papierfabricage door één werktuig, van af de grondstoffen tot het voor gebruik geheel gereedgemaakte papier. Iets verder heeft de Fransche Bank het papier der