is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene groote vitrinp, welke de collectieve inzending der waskaarsenfabrieken zeer tot haar recht doet komen. Ook de lederfabricage heeft hier ingezonden, terwijl het Hollandsche papier niet mocht ontbreken. Eene elegante smaakvolle vitrine, die geheel van de andere verschilt, herbergt de reukwatersoorten der firma Boldoot van Amsterdam. De lijmfabriek uit Delft laat ons de lijm zien van af de beenderen tot aan het gebruik bij stroohoeden en andere weefsels, die stevigheid moeten hebben. Turfcarton, enz. is de inzending van de firma Scholten. Er zijn nog verschillende andere belangwekkende Hollandsche takken van nijverheid in deze groep waardig vertegenwoordigd, maar de Nederlandsche tabaksindustrie komt er zeer onvoldoende te voorschijn.

Wij zijn nu genaderd tot het groote paleis der ElectriCiteit, dat zich over de geheele breedte van het Champ de Mars uitstrekt. De eerste verdieping is hier bijna geheel tot eene galerij ingekrompen. Op die eerste verdieping, waarbij men acht moet geven op de reuzenspiegels, die op de hoeken van het middenpad den indruk geven van een doorgang, welke daar niet bestaat, zoodat men buitenom moet loopen, zijn vooral de toestellen van telegraphie en telefonie, bepaaldelijk die der Deensche afdeeling, de electrische lampen en de galvanoplastie te bezichtigen.

Wij dalen de trap af om te komen tot de grondverdieping, welke aan groot lichtgebrek zou lijden, zoo niet de electrieiteit hier zelve voor hare verlichting zorgde. Ook deze grondverdieping loopt in het midden door met aan beide zijden de groote stookplaatsen, aan wier uiteinden de monumentale schoonsteenen, een van de best geslaagde bouwwerken der tentoonstelling, staan.

In het paleis der Electrieiteit zijn de groote werktuigen tot het voortbrengen der electrieiteit naast elkaar geplaatst,

11