is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

200.000 KG. wegend en zonder steunpilaar in het midden. De machinegalerij, die 115 meter breed en 420 meter lang is, bereikt in haar toplijn eene hoogte van 48 meter. Men heeft het gepast gevonden den indruk van dit meesterstuk van den architect Dutert geheel weg te nemen door de zaal in drie, ongeveer gelijke deelen te splitsen. Het middelste dier deelen is thans de groote feestzaal, en zoo men ziet welke afmetingen deze heeft, en bedenkt dat zij nog geen derde deel van de Machinegalerij is, kan men eenigszins den vorigen indruk reconstitueeren.

De groote Feestzaal is uitwendig vierkant en inwendig rond. Van de vier buitenwanden valt niet veel anders te roemen dan de statige, goudgele gordijnen draperieën. Bij het inwendige is men het best geslaagd met het plafond van gekleurd glas, een groote glazen koepel zonder ijzeren of steenen gewelfbogen.

De zaal is zeer groot en kan, als ook het parterre voor zitplaatsen ingericht is, zooals bij plechtige gelegenheden het geval zal zijn, 18.000 personen herbergen. Is er geen feest, dan worden er sommige wedstrijden gehouden, waarvoor elders geen plaats is.

De zaal is rijk, zelfs overladen versierd met schilder- en beeldhouwwerk. De vier groote plafondschilderingen zijn van de Fransche schilders Cormon (electriciteit en mijnwezen), Flameng (meubels en kleeding), Maignan (landbouw), Rochegrosse (staathuishoudkunde, koloniën en leger). Verder heeft men de jaargetijden, de vier windstreken, enz. Het beeldhouwwerk is nog uitgebreider van samenstelling, zoo zijn er 36 beelden, elk een der op de tentoonstelling aanwezige volken voorstellend. Iemand, die tijd te verliezen heeft, kan daaronder opzoeken het beeld van Nederland, door den heer Guittet.