is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de schilderachtige dalen van Zwitserland, zijne eigenaardige huisjes, en zijne groene bergen met het vee en de herders der Alpen, te voorschijn getooverd. Er zijn gedeelten in het dorp, bepaaldelijk bij den waterval, waar de illusie volkomen is, en als men tegen het vallen van den avond er echte Zwitsersche herders hoort jodelen, waant men zich mijlen ver van Parijs. Eenige herbergen met Zwitsersche meisjes, in de schilderachtige kleederdrachten der verschillend kantons, en andere welgeslaagde voorstellingen van het Alpenleven en der Zwitsersche huisnijverheid, maken dit bezoek tot eene ware attractie. Liefhebbers van panorama's kunnen dat der Berner Alpen bewonderen. — Entrêe fr. 1.

Teruggaande naar de Machinegalerij blijven wij op de eerste verdieping, welke niet breed is, en verschillende inzendingen bevat, wier plaatsing in de klassen moeielijkheden opleverde.

Er is hier eene kleine Nederlandsche afdeeling, voornamelijk bestaande uit de inzending van verwarmingstoestellen en bronswerken der heeren Becht en Dyserinck, en daarnevens inzendingen en gegevens betreffende hygiëne en armenzorg. Onder deze laatste vestigen wij de aandacht op de zoo nuttige Nederlandsche Vereeniging roor Liefdadigheid te Parijs, wier kas zeker niet vergeten zal worden door de voor hun genoegen naar Parijs gekomen landgenooten.

Wij blijven op de gaanderij der eerste verdieping en deze langs de zijde der Avenue de la Motte Piquet nemend, komen wij voorbij de groote feestzaal om daarna aan te komen in de Fransehe afdeeling der tentoonstelling van voedingsmiddelen, en wel in het Champagne-paviljoen, waarvan de zeer luchtige Louis XV-stijl terstond de aandacht trekt. In dit paviljoen kan men de verschillende champagnesoorten per glas geschonken krijgen. Trouwens, ditzelfde