is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is in de meeste paviljoens, zoowel der Fransehe als der vreemde secties van de tentoonstelling der voedingsmiddelen het geval. Overal, waar dit zoo is, is de prijs per glas duidelijk zichtbaar aangegeven en hij, die bij elke dier gelegenheden slechts één glas drinkt, zal moeite hebben zijn weg naar huis te vinden. Gaan wij de binnentrap van het Champagne paviljoen af, dan zien wij beneden verschillende voorstellingen van de champagnefabricage, en komen in eene afdeeling, waar de hooge gebouwen zoo dicht op elkaar staan, dat men ternauwernood hunne soms zeer kunstig bewerkte gevels kan zien.

Het eerst hebben wij de nijverheid der olieslagerijen, zeer groot en zeer smaakvol voorgesteld. Bij deze gaan wij even uit het paleis om de verschillende gebouwtjes te zien, langs de Avenue de la Motte Piquet opgericht. Wij hebben daar opnieuw een champagne-paviljoen, het paviljoen Mercier. Verder een reuzenvat, inwendig ingericht als een huis van vier verdiepingen, waar overal allerlei soort drank geschonken wordt. Dan de meelindustrie met den moulin Rose, een voorbeeld der groote Fransehe meelfabrieken, en eene bakkerij.

De Machinegalerij weder binnengekomen, zien wij de omvangrijke groep gevormd door de zuivelindustrie, en daarnaast tal van landbouwwerktuigen, en komen zoodoende in de wijnstad, wier middelpunt wordt ingenomen door de reconstructie van een oud Fransch dorpje uit de wijnstreken, waarin eene merkwaardige historische tentoonstelling van den wijnbouw geplaatst is.

Rondom dit dorpje hebben de voornaamste wijndistricten in paviljoens, welke meest alle ontleend zijn aan oude gebouwen uit het district, de beste wijnsoorten gezamenlijk tentoongesteld. Bizondere vermelding verdient het paviljoen der Gironde met de beroemde Bordeaux-wijnen, dat der