is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begrijpen. Eene hieraan verbonden historische afdeeling doet den door de werktuigkunde afgelegden weg beter waardeeren.

Wij gaan thans, vóórdat wij den nog niet bezochten vleugel van den paleizenhoef bezien, even er uit om een blik te slaan op het Chateau d'eau.

Het Chateau d'eau is de hoofdversiering van het Champ de Mars, en vormt met de ijzeren leuning, welke boven op het Electriciteitspaleis eenigszins aan een puntgevel doet

Het Chateau d'eau en de Lichtende Fonteinen.

denken, één geheel. Het midden is een groote boog, waaruit een waterval van 10 meter breedte, van eene hoogte van 30 meter trapsgewijze naar beneden stroomt, om opgevangen te worden in een breed, langwerpig bassin, waarin kleine fonteintjes aan de voorzijde nog meer leven aanbrengen.

Achter dien waterval is de wondergrot, welke door gekleurd licht, volgens eene geheel nieuwe vinding, met het daarover stroomende water een nooit gezien tafereel zal opleveren. Dit gedeelte der tentoonstelling is nog het meest achterlijk, hetgeen verklaarbaar is door de groote technische bezwaren, die overwonnen moeten worden.