is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijnen, en onder dien grooten boog het van licht stralend Trocadéro met zijn waterval. Keert men zich om, dan heeft men het ensemble gezicht van het Chateau d'eau en de paleizen van het Champ de Mars. Bij den Eiffeltoren gekomen, slaat men rechts af, om langs het paleis der Kleederdrachten het lichtend paviljoen Ponsin te kunnen genieten, daarna weder links af, ten einde de Jena-brug te bereiken. Op deze heeft men het schoone gezicht der rivier. Aan het Trocadéro gekomen, gaat men de helling halverwege naar boven om den lichtenden koepel van het Algerijnsch paleis, enz. meer van nabij te zien. Op dezen weg moet men acht geven op de rijen stoeltjes, welke, zeer onhandig den weg versperrend, 's avonds op het middenpad van het Champ de Mars en van het Trocadéro worden geplaatst. Bij het bassin van het Trocadéro slaat men rechts af, om de verlichting te zien der Sumatrahuisjes en van China, en gaat dan door de Japansche afdeeling naar de kleine overbrugging, tegenover de bakkerijen aangebracht. Men gaat nu de Seine op, langs het restaurant Duval en steekt haar daarop over bij de hulpbrug, die tegenover het midden van het paleis van Land- en Zeemacht uitkomt. Dit paleis gaat men niet binnen, doch daalt links de trap af, tot aan de lage Seinekade, waar men de verlichting van Oud-Parijs ziet. Onder de Almabrug doorgaande, wandelt men langs de van licht stralende restaurants onder de nationale paleizen tot het Italiaansche paleis. Hier gaat men de trap op en neemt de hulpbrug over de Seine, die bij het paleis der Stad Parijs uitkomt. Men is thans in de Straat van Parijs gekomen, waarvan men de fraai verlichte plantenkassen aan de overzijde gezien heeft en waar nu de verlichting en de schouwburgen alle aandacht vragen. Toch is het zaak deze een oogenblik te verlaten, om op het open middenvak tusschen de twee groote kassen de prachtige verlichting der