is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Straat der Volken.

Het eerste gedeelte van de Straat der Volken bevat de tentoonstelling der middelen om elkaar te dooden, het. tweede die der middelen om het leven te verlengen, en het derde gedeelte, het meest belangrijke, doet ons de volken zien vreedzaam naast elkaar wonend.

Het Koepelfort van „Ie Creusot," de zwaar gepantserde 40 meter hooge koepel, wiens middellijn 43 meter is, met zijn vooruitstekend geschut, doet ons terstond bespeuren dat wij in de afdeeling Krijgswezen zijn aangeland. Toch heeft' de bekende fabriek der firma Schneider en Cie hier niet alleen oorlogswerktuigen tentoongesteld, maar kan men in den koepel de geheele productie dezer groote zaak

leeren kennen.

Evenzoo kan men in het tegenover gelegen paviljoen der firma Wextinghouse, niet alleen het bekende remtoestel, maar ook haar ander werk zien.

Aan de rechterzijde der Straat der Volken, zooals wij haar thans opgaan, zijn nog verschillende kleinere paviljoens. Zoo het Britsche paviljoen van het huis Maxim, waar wij, evenals bij de Long-Toms in het paviljoen van le Creusot, door de vlug bewegelijke Maxims aan den Zuid-Afrikaanschen oorlog herinnerd worden.

12