is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noorwegen, maar meer als Roode-Kruismogendheid, Portugal, Duitschland vooral met uniformen, Italië en zelfs België. Ondanks dit alles is deze tentoonstelling de minst belangwekkende van alle, daar ieder der deelnemers, Frankrijk zoowel als de andere, alleen laat zien wat reeds algemeen bekend is. Het nieuwe en fijne der zaak houdt men geheim. Het is geenszins te betreuren, dat Nederland aan deze groep geen deel neemt.

Wij zien er groote en kleine kanonnen, de machines van een paar der nieuwste Fransche oorlogsschepen en modellen van schepen, waaronder de torpedoschepen, evenals de torpedo's, het meest belangrijk zijn. Dan groote en kleine kogels, bommen en granaten, uniformen en historische herinneringen. De afdeelingen Militaire hygiëne en RoodeKruisverpleging hadden belangrijk kunnen zijn, maar zijn dit slechts in zeer beperkte mate.

Zij vormen den overgang tot den oostelijken vleugel van het paleis, die het paleis der Hygiène betiteld is. Eene annexe hiervan is het hospitaalschip, dat voor dit paleis in de Seine ligt, en bestemd is voor de visschers, die op de Banken bij New-Foundland jaarlijks van uit; Normandië ter vangst gaan. Op dit schip is een diorama van het leven dier visschers op de Banken. — Entree fr. 0,50.

Het middelpunt der tentoonstelling van gezondheidsleer, is de schoone, ofschoon wel wat overladen zaal Iasteur, waarin het beroemde Instituut Pasteur een overzicht geeft van de onderzoekingen en de resultaten van dien grooten meester, en van zijne leerlingen. Rondom deze inzending zijn historisch-geneeskundige verzamelingen door Duitschland, Oostenrijk, Italië en Engeland op verzoek van Frankrijk tentoongesteld. Ook aan Nederland werd een dergelijk verzoek gericht, en hieraan hebben wij te danken de kleine, maar keurige Nederlandsche afdeeling. waarin voorwerpen, tafels en boeken spreken van Boerhave en zijn tijd.