is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Griekenland heeft een paviljoen niet in Griekschen stijl, maar zuiver byzantijnsch, dat evenwel door den Griekschen invloed bijzonder harmonisch van afmetingen is. De marmerbeelden, die het omringen, herinneren ons aan de beteekenis van dit land voor de beeldhouwkunst. In het paviljoen vindt men de inzending der moderne Grieksche schilders en trouwens alle andere Grieksche inzendingen, welke hier tot één geheel te zamen gebracht zijn. De wijnen en rozijnen nemen daaronder eene eerste plaats in. Ook weefsels van smaakvollen arbeid getuigend en reproducties van de kleederdrachten des lands zijn hier te vinden.

Het palcis van Rumenië.

Rumenië heeft een paleis gebouwd, waarin met groote weelde, rijke versieringen, gekleurde baksteen, vergulde arabesken, enz. de oud-Rumeensche bouwstijl der 16de eeuw is nagebootst. Inwendig bevat het paleis verschillende afdeelingen der llumeensche tentoonstelling, doch niet alle. Vooral de mineralen, w.o. de petroleum en het natuurlijk mineraalwater, de boschbouw, de visscherij en de landbouw, zijn hier bezienswaardig. Eveneens het aardzout en