is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgeladen, de Seine op- en afvaren; maar ongelukkig heeft men vergeten zulk een zeer gewenschten bootdienst te organiseeren, en de rivier is nu niet levendig genoeg. Zij is zelfs minder levendig dan in gewone tijden.

Het paleis van België.

Groot-Britannië heeft voor zijn paviljoen eene nabootsing gekozen, op de juiste grootte, van een echt Engelsch landhuis uit den Tudortijd, hoofdzakelijk ontleend aan Kingtonhouse, dat nog te Bradfort-on-Avon bestaat. Inwendig evenwel heeft men het gebouw geheel gemoderniseerd, en van alle weelde en gemakken voorzien, welke rijke Engelschen in hunne schoone landhuizen aanbrengen. Daaronder behooren keurige meubels, mooie tapijten, prachtig zilver- en glaswerk, en vooral eene uitgezochte verzameling schilderijen. Van den onlangs gestorven Engelschen meester Sir Burne Jones

13