is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opmerkzaamheid mag worden gevraagd voor het Salon in den rechtervleugel van het gebouw op de grondverdieping, welke geheel is ingericht naar de meest moderne opvatting van huisversiering en ameublement, die thans te Weenen zich baan breekt.

Portugal heeft een klein paviljoen, waarin de vischvangst en de boschbouw van het land op eenvoudige doch heldere wijze zijn tentoongesteld. Merkwaardig is de bevloering, welke bestaat uit een mozaïek van gekleurde kleine steentjes, zooals deze in de straten van Lissabon en andere Portugeesche steden wordt gevonden.

Denemarken heeft nog op het laatste oogenblik een eigen paviljoen opgericht, dat, geheel uit vrijwillige bijdragen bekostigd, de bestemming heeft voor de Denen, die naar Parijs komen, een rustig toevluchtsoord te zijn te midden der tentoonstellingsdrukte. Men heeft daarvoor tot model gekozen een landhuis uit Jutland, in den stijl der lb^'eeuw, een gezellig, aardig gebouw met eenvoudige, smaakvolle Deensche meubels, versierd met een groote Deensche vlag, „de Danebrog", door de dames des lands geborduurd. Ook aan hen, die geen Denen zijn, wordt de toegang daarom niet geweigerd.

De Vereenigde Staten hebben hun paleis vooral groot en hoog gewild. Het dak van den koepel verheft zich 51 meter boven de kade, en vier verdiepingen zijn in het gebouw, natuurlijk zijn er ook liften. De stijl heeft niets oorspronkelijks, maar wel zijn echt-Amerikaansch het beeld der Vrijheid op een zegewagen, en het ruiterstandbeeld van Washington aan den ingang, welk laatste beeld in brons gegoten op den Independence-day op de Place de Jena zal worden onthuld.

Het inwendige van het gebouw geeft het type weer van een druk Amerikaansch clubhouse, met eene groote, hooge hal