is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verworven zijne beide afdeelingen, in plaats van door de gewone trap van het paleis, te mogen verbinden door trappen van Duitsch maaksel. Een dier twee trappen is daardoor eene werkelijke tentoonstelling van houtsnijwerk en architectuur geworden. Met het eigenaardig houten gewelf, dat er boven is aangebracht, en de kunstrijke bekleeding van het trappenhuis vormt deze trap een schoon architectonisch geheel. Eene annexe herbergt andere eveneens bezienswaardige Duitsche inzendingen.

Rusland heeft eene statige, monumentale portiek rondom zijne inzendingen geplaatst. Het echt Russische cloisonné, waarvan groote en kleine voorwerpen te bewonderen zijn, zal evenzeer de aandacht trekken als de Russische bijouterie die o. a. de kostbare surprises ten toon stelt, welke naar 's lands gebruik, door den Czaar aan de Czarina in den vorm van paascheieren, de laatste jaren zijn aangeboden. Men vindt hier eveneens de kaart van Frankrijk, een mozaïek uit Russische gesteenten, die de Russische regeering aan de Fransche aanbood.

België is door Rusland een weinig ter zijde geschoven, toch zijn de tapijten, het aardewerk, de bronzen kunstvoorwerpen en het bewerkte hout zeer bezienswaardig. In de annexe geeft België eene hoogst belangrijke inzending betreffende den landbouw, vooral in Vlaanderen. Deze is geplaatst in een schilderachtig Vlaamsch paviljoen.

Gaan wij thans de trap op, dan komen wij aan deze zijde het eerst bij Rusland. De tapijten, weefsels, borduursels en vooral de eigenaardige Russische behangselpapieren zijn het voornaamste.

Duitschland heeft ook hier veel merkwaardigs ingezonden. Gevlamd aardewerk, mooi glaswerk voor dagelijksch gebruik, gebrand glas voor vensterramen, een salonameublement van gebrand hout, mooie meubels met gedreven