is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het salon, dat daarop volgt, herbergt de schoone inzending der Haagsche fabriek Rozenburg, waarvan het porcelein bizondere vermelding verdient. Het komt uit op de vijf groote potten, eene herinnering der Vredesconferentie, waarboven een electrische luchter van den heer Schouten, een nieuw model van lichtkroon, in den vorm van een schip. Van dienzelfden heer zien wij gebrande glasramen, w.o. de voorstelling van de inhuldiging der Koningin.

De Nederlandsehe afdeeling Toor Kunstnijverheid.

Het hek om de gaanderij, die wij thans langs gaan, is van de firma Braat te Delft, die ook nog ander belangrijk kunstsmeedwerk inzond. Verder zien wij, langs deze gaanderij wandelend, o. m. kanstaardewerk uit Noord-Holland en uit Utrecht, bizonder mooie tapijten uit Kralingen, gebatikte stoffen en eene poging om Hollandsch-moderne kunst in een ameublement te doen zien, welke evenwel meer volledig gewenscht ware.

Thans, door de beide reeds besproken salons teruggaand, komen wij in de aardige Hindeloper kamer, waarop de

14