is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den vleugel, die zich van dit paleis uitstrekt naar de Seine, vinden wij de tentoonstelling der kerksieraden, en die der uittrendige versiering van gebouwen, waaruit duidelijk blijkt, welke groote plaats men aan de ceramiek hierbij wil inruimen.

Gaan wij de trap op, dan vinden wij in het. linkerpaleis, juist tegenover de reeds geziene inzendingen der Staatsfabrieken van Sèvres en Beauvais, die der derde Staatsfabriek, de tapijten der Gobelins. Deze beroemde fabriek heeft, behalve eene fraaie verzameling oude tapijten, ook nieuw werk ingezonden, w.o. het tapijt der „Wapens der Republiek", bestemd als achtergrond te dienen voor den presidialen zetel, en het tapijt bestemd voor de keizerin van Rusland, voorstellend „Marie Antoinette en hare kinderen", vervaardigd naar een bestaand model.

Wandelen wij thans de gaanderijen der eerste verdieping op, dan komen wij bij de afdeeling der behangselpapieren, welke eene aardige retrospectieve tentoonstelling van het behangsel gedurende de laatste eeuw bevat.

Verder zien wij hier de gewone papier-industrie, het geschilderd glas, borstel- en mandwerk, ivoor, speelgoed, de voorwerpen uit caoutchouc vervaardigd, niet het minst de „pneus", de holle caoutchouc-banden voor rijwielen en automobielen. Daarnevens de koffers en reisbenoodigdheden met aardige herinneringen uit vroegere tijden, om te eindigen bij de nijverheid der uurwerkmakers, welke een geheel klokkenspel, en ook alle fijne raderen en spiralen van zakuurwerken ten toon stellen.

Wij gaan thans naar beneden en wandelen door de straat tusschen de twee paleizen. Over hunne gevels vorme men zelf een oordeel, vooral de middenportiek van het rechterpaleis verdient gezien te worden.

Deze straat is ook tentoonstellingsterrein, en wel van