is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De flnnexen dep Tentoonstelling.

Hoe uitgestrekt het tentoonstellingsterrein ook is, toch bleek het voor sommige afdeelingen, die veel ruimte vroegen, onmogelijk deze binnen de omheining te vinden, men besloot daarom in het bosch van Vincennes eene Annexe der tentoonstelling te maken. — Entrée: van 8 tot 10 uur 's morgens, twee tickets; na 10 uur, één ticket.

Het Vincenner bosch zal in warme dagen een der koelste plekjes van Parijs en omgeving zijn. Reeds daarom is een bezoek der annexe niet te verwerpen. Ook zullen de sportliefhebbers hier gaarne getuige willen zijn van een der vele wedstrijden op dit gebied, terwijl het tentoongestelde in de annexe niet van belang ontbloot is, ofschoon het geenszins denzelfden indruk maakt, als dat van de I'arijsche tentoonstelling.

Het grootste gebouw is de spoorteegloods, waarin, op 20 naast elkaar gelegen en door perrons gescheiden spoorwegen, de tentoonstelling der nieuwste en beste spoorwegrijtuigen en locomotieven van de groote spoorwegmaatschappijen geplaatst is. Men kan de rijtuigen binuenstappen en aldus nagaan, welke de beste zijn. De weelde op dit punt is zeer toegenomen, maar de gewone Europeesche treinen