is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweer, Karabijn en Revolver (Satory), Juli en Augustus ; Pistool, Juni.

Concours hippique (Place de Brcteuil), Mei en Juni: Polo te paard (Bois de Boulogne), Mei en Juni.

Wielerwedstrijd, 9 tot 16 September.

Automobielen, Mei, Juni, Juli, Augustus, September en October.

Roei- en vaarwedstrijden. Koeien (Asnières), Augustus; Boeiers (Meulan), Mei; Jachten (Argenteuil), Juni en (Havre), Augustus; Hengelen (Ile des Cygnesl, Augustus; Zwemmen (Charenton), Juli.

Reddingswezen. Brandweer, Augustus; Redding te land, Juli; Redding te water (Asnières), Juli.

Luchtscheepvaart, Juni, Juli, Augustus en September; Postduiven, Juni, Juli, Augustus en September; Vliegers, Augustus en September.

RONDOM DE TENTOONSTELLING.

Behalve de gewone gelegenheden tot kunstgenot en vermaak, welke Parijs aanbiedt, zijn er nog gedurende de tentoonstelling eenige extra bijgekomen, die binnen de omheining geen plaats konden vinden, maar met de tentoonstelling toch in nauw verband staan. De voornaamste hiervan zijn:

Het paviljoen Rodin, Place de 1'Alma. — Entrée: Zondag kosteloos; Vrijdag frs. 5; overige dagen fr. 1. — De groote Fransche beeldhouwer heeft van de stad Parijs dit paviljoen gekregen om er een volledig overzicht te kunnen geven van zijne veeljarige werkzaamheid. Fragmenten van de nog niet voltooide Hellejwort en de standbeelden van Balzac en Puvis de Chavannes, evenals eene geheele wereld van beelden, verschaffen den bezoeker een zeldzaam en groot kunstgenot.