is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het paviljoen Jef Lambeaux, 40 Avenue du Trocadéro. -

Entrée. fr. 1. De Belgische beeldhouwer Jef Lambeaux heeft

in deze eenvoudige tent zijn omvangrijk werk „les Passions Humaines" benevens anderen arbeid van zijne hand ter

bezichtiging gesteld.

De Marteling der Christenen, een groot panorama, geplaatst in het Palais de Glacé (Champs-Elysées) geeft ons de marteling van Petrus en de zijnen ten tijde van Nero te

zien. — Entrée fr. 1.

Levend Pompeï, Rue de la Fédération bij het Champ de Mars. Een herbouw van deze door lava bedolven stad, bevolkt door personen in de kleeding van dien tijd. — Entrée frs. 2.

De Vesuvius, 24 Rue de la Fédération. Een panorama dat weergeeft,' hoe het geschied is, dat Pompeï bedolven

werd. — Entrée fr. 1.

Het Groote Wiel van Parijs, Avenue de Suffren. Een groot wiel, draaiend om eene buitengemeen stevige as, heeft tusschen zijne beide cirkels een aantal sporten, waaraan bakken zijn opgehangen, die aan kleine tramwagens doen denken. In elk dier bakken is plaats voor 20 personen, die, als het wiel ronddraait, langzaam naar boven geheven worden, en zonder eenig gevaar voor duizeligheid of vermoeienis het geheele tentoonstellingsterrein en zijne omgeving van eene hoogte van 100 meter te overzien krijgen. Op het terrein rondom het wiel zijn nog verschillende spellen geplaatst. — Entrée: tot het terrein fr. 1, tot het wiel zelf, opnieuw fr. 1.

De Rue du Caire in 1900, 16 Avenue de Suffren. Eene poging om opnieuw en op kleinere schaal het beeld te geven van het oostersch leven, dat onder den naam „Straat van Kairo", op de vorige tentoonstelling zooveel bijval vond. —

Entrée fr. 0,50.

Paris en 1400, Avenue de Suffren. Een herbouw van