is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Nu de stormen van den hartstocht wat bedaard zijn en de naam Multatuli geene onrustbarende beroering meer brengt in de lucht, mogen we het zoo langzamerhand den tijd acluen voor de jongere tijdgenooten van den zeldzamen man, om het een en ander omtrent hem te boeken, wat den nakomeling als niet al te partijdig kan toeschijnen. Tijdens Dekkers leven en in de eerste jaren na zijn dood was dit onmogelijk. Wie Multatuli kenden, persoonlijk of uit zijne geschriften, waren vóór of tegen hem. En er waren er heel wat, die hem kenden; hij werd veel gelezen, er werd veel over hem getwist, misschien nog meer dan indertijd over Bilderdijk — deux noms qui seront bien étonnés de se trouver ensemble.

Die samennoeming hebben we te danken aan professor te Winkel, die meer van die wonderbaarlijke combinaties heeft uitgedacht; deze had eigenlijk Multatuli's „knappe neefje", Dr. Swart Meerkerk , Multatuli. ,