is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abrahamsz, op zijn geweten. Toen diens studie, eene ziektegeschiedenis, in den Gids was verschenen , sprak het vanzelf, dat deze of gene doctor in de letteren weieens even voor doctor in de medicijnen zou gaan spelen, Doctor Abrahamsz voor onfeilbaar houdend, omdat hij kwaad van Multatuli had gesproken. Dat Gidsartikel van den heuschen dokter maakte toen opgang en ik herinner me nog levendig, hoe men in het vijandelijke kamp het monster Multatuli toen voor goed verslagen hield — hij zou zoo dood zijn als eene pier.

Ik woonde toen in Kampen en één mijner toenmalige stadgenooten, ingelicht vóór het verschijnen van het Gidsnummer, dat er een stuk over Multatuli in zou staan, kreeg uit Amsterdam de boodschap mee: ,,Vraag nu eens aan meneer M., hoe hij over Multatuli denkt, nu diens eigen neef hem zoo uitkleedt l" Het speet me later, dat het juist weer een Kamper wezen moest, die zoon boodschap overbracht. Die »neef vooral werd uitgespeeld.

Vroeger hadden we gehad van Vloten, van Andel, Lottelt, Vosmaer, zelfs professor ten Brink ofschoon die nooit iets van Multatuli

INLEIDING.