is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hooger, men ziet ruimer, en na wat menschenkenms te hebben opgedaan, leert men het terrein van ons menschenleven beter kennen.

Ik zal nu Multatuli trachten te schetsen, zooals hij werkelijk was. Ik zal mij natuurlijk niet wagen aan „erfelijke belastheid" of Kaapsche duiven met roode strikjes om; ik zal niet beginnen met zijne overgrootmoeder, noch den invloed van Rousseau of Dickens op hem trachten na te gaan; mijne bedoeling is uitsluitend zijn karakter te schetsen, zooals het zich aan mij vertoont, zooals ik hem zie.

Het spreekt van zelf, dat mijn oordeel afhankelijk is van mijne religie, mijn begrip van liefde, trouw, eerlijkheid, oprechtheid — in één woord van mijne ontwikkeling en mijn karakter. Hem schetsend, moet ik mijzelven eenigermate geven. Ik besef volkomen de moeilijkheid en het gevaar aan dezen arbeid verbonden, maar ik zal hem eerlijk en oprecht verrichten. Waar ik dan naar het oordeel van anderen te kort schiet in het vervullen van de mijzelven opgelegde taak, zal men mogelijk om der wille van mijne oprechtheid wat door de vingers zien. Ik zal waken zooveel ik kan tegen blinde ingenomen-