is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schenken aan den brief, dien Dekker toen aan mejufifr. Hamminck Schepel schreef. Deze als vele andere is er toch uitsluitend op berekend, om haar, aan wie hij gericht is, tot zich te lokken en voor goed aan zich te verbinden. Ik zal dit thans niet nader aanduiden , voor wie het niet mocht verstaan, ten einde straks niet in herhalingen te vervallen. Dekker — en dit wil ik voornamelijk zeggen — Dekker zou zich zóó ongeveer hebben uitgelaten over elke „ongelukkige liefde , als hij bezig was zijne lagen te leggen, om eene nieuwe liefde te bemachtigen. Dit deed hij uit instinct. Woedend werd hij, als men 't berekening noemde.

Ku de beteekenis van den zooeven afzonderlijk gecursiveerden zin is niet, dat hij verlangt beschouwd te worden als een modernen Narcissus, neen, maar hij wil zeggen: mijne ziel zoekt het reine, de volkomen liefde, de volkomen toewijding en geheele zelfverloochening, en die zijn niet te vinden onder de hedendaagsche meisjes; dw wikken en wegen, berekenen en overleggen en missen het vermogen zóó lief te hebben , als waarvan ik in de heiligheid mijner aandoeningen droom. Dus, Mimi — de intieme naam van