is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

droge kennen der historie, ontbreekt doorgaans zulken menschen, en juist wat onbewust hunne droomen voedt, dat onthouden ze. Napoleon was zijn held!

Wat hij , vaag alweer, zal gevoeld hebben, is, dat Caroline hem door haar vermogen nader zou kunnen brengen aan zijne toekomstwereld. Over alle bezwaren gleed hij heen, hij zweefde er boven; hij was er zeker van, dat alles hem dienen zou. Van wat wij liefde noemen voor Caroline, was geene sprake .... Ik heb het gezegd, hijzelf heeft het trouwens gezegd, en naar mijn innige overtuiging is het ook de waarheid. In deze periode van zijn leven was er voor liefde in Dekkers hart geene plaats.

Wanneer zulke karakters werkelijk vatbaar zijn voor liefde, valt moeilijk te zeggen, indien zij het ooit worden. Hij wist dit zelf niet, misschien heeft hij het nooit geweten. Liefde zoekt zich eigenlijk maar op ééne wijze te uiten, door de daad. Naïef klinken Caroline's woorden, als zij hem den 3d™ Sept. '41 vraagt zijn leven zóó te doen worden, als voorwaarde is voor hun huwelijk: „het staat nu te beproeven of gij mij wezenlijk liefhebt." Geen oogenblik heeft