is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liij ze deed. Dit dunkt mij alleen zóó te verklaren : Multatuli leefde altijd geheel en met zijne geheele ziel het leven mee van den kring, waarin hij zich toevallig bevond, en moest dddr de eerste zijn, de zon, waaromheen alle sterrenlichten draaiden en aan wie allen hun licht ontleenden. Bevindt hij zich toevallig op Parakan Salak, als er Hollandsche familie van zijn gastheer overkomt, dan heeft hij in heel korten tijd onder de vrouwen de persoon gevonden, die volkomen door hem beheerscht wordt. Volgen de anderen niet, dan komt er eene breuk tusschen hem en de hem omringenden aan de eene zij en al de anderen aan den anderen kant. Alle andere kringen is hij vergeten. Begeeft hij zich naar I oerwakarta, dan gebeurt daar iets dergelijks. Soms is hij ddar Tine zóó geheel vergeten, dat hij haar naam zelfs niet kent. Verlaat hij Indie, waar Tine met Edu en straks de kleine Everdine, Max en Non uit den Havelaar, achterblijven, dan komt hij na korten tijd dwalens te Cassel en daar heeft weer precies hetzelfde plaats. Als eene mooie herinnering heugt hem die andere kring, in eene andere wereld.