is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het beneer van een inlandschen beambte Er was wat geld weg - trouwens in die dagen en voora op Sumatra niets bijzonders. Van de vervo ging echter is niets gekomen, en den o-ouverneur is later door den gouverneur-generaal erkus gelast, Dekker naar Batavia op te zen-

gebroken" ^ ^ meer

Intusschen had hij te Padang in bittere armoede geleefd Hij verkocht zoo achtereenvolgens al, wat hij bezat, zelfs zijne kleeren. Si Oepi Keteh moest hij terugzenden naar haar vader. Door den „ouverneur Michiels en diens trawanten werd hij getergd, stal kalkoenen van den gouverneur; ■schreef er „De Bruid daarboven", maakte ver- I zen, duelleerde herhaalde malen en tergde op zijne beurt den gouverneur. Men kan dat alles nalezen ,n den Havelaar en ook weer in het Multatuh-nummer van den Dageraad Van eenig belang is het, er hier ter loops

vrrkr na,drUk OP te Wijzen' dat niemand n Dekkers tijdgenooten, bekenden of vrienden

ook maar een oogenblik aan Dekkers eerlijkheid

heeft getwijfeld. De heer Mispelblom Beyer

zei mij daaromtrent: „De beschuldiging van

3*