is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

later, en ontmoet haar te Gintong, bij den controleur, waar ze te logeeren was gevraagd. In een stortregen komt Dekker daar aan. Cateau lacht hem uit en hij troost zich met de gedachte: dat doet ze zoo maar, om hare liefde te verbergen. Zoo is mevrouw Permentier boos op Cateau, omdat ze jaloersch is op Dekkers hartelijkheid; zoo houdt hij Caroline voor ongelukkig in haar huwelijk, zeker uit te laat berouw — zoo iets als Petrarcha wenschte, dat Laura eenmaal gevoelen zou, als ze in hare grijsheid haar verloren leven betreurde, denkend aan wat ze gemist had in hem.

Maar den morgen na den regen, als Dekker des morgens vroeg naar Cateau's kamer gaat, om afscheid van haar te nemen, vindt hij haar nog koeler en heeft haast spijt van zijn kus. Het romanetto is uit: „beminde no. 2" verdwijnt. „Je verblijf te Poerwakarta lijkt wel een roman", schreef Tine.

IV.

Romantisch was het zeker. Er zullen er zijn, die de oprechtheid, waarmee hij alles biecht aan fine, bewonderen; er zullen er zijn, die ze ver-