is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaat, Multatuli is abstractie; zóó 2011 Douwes Dekker moeten zijn. Daarom kan men Multatuli liefhebben en Douwes Dekker haten. Daardoor zou het te verklaren zijn, dat zij, die Douwes

Dekker goed gekend hebben, Multatuli leugen noemen.

Naar het gewoon menschelijk verstand is er moeilijk eene verklaring te vinden voor het feit, dat medelijden met het ongeluk van een arm meisje een prikkel voor zinnelijke „verhitting" wordt. Is dit leugen, verwardheid of zelfmisleiding?

Voor wat hij liefde noemt, moet er volgens hem echter eene oorzaak of reden zijn. Hij betoogt aan Tine, dat hij Cateau niet lief heeft, en hiir wel, terwijl hij haar uitlegt, dat zijne liefde voor Caroline eigenlijk dwaasheid was. Een andere naam dan „zinnelijke hartstocht" zal er voor zijne genegenheid voor Cateau wel niet kunnen gevonden worden, dunkt mij; we zouden b.v. niet kunnen zeggen, dat hij in Cateau eigenlijk „zijne derde liefde liefhad."

Hier rest ons thans alleen te constateeren, dat naar zijne meening „vleeselijke omgang" in wezen niets met liefde te maken heeft. Over-