is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spel van den man kent hij niet, ten minste hij erkent het niet; nog juister: overspel van den man Douwes Dekker is geoorloofd. Van de vrouw, van zijne vrouw, zou hij het niet geduld hebben.

En Everdine zou Mitltahili zijn, de ideaalmensch, lang voor hijzelf dien pseudoniem kiezen zou, om Droogstoppel en Slymering te kapittelen. Hare taak was zwaar. — Doch volkomen bewust heeft Everdine die taak aanvaard en gemeend er kracht voor te vinden in hare hartstochtloosheid en in hare aanbidding van zijne genialiteit, waarover zij waken zou.

Eeuwige bewondering verdient haar moed.

\ /

^ UMVrJü.