is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heel veel weten we van dien verloftijd niet; enkele bijzonderheden zijn misschien niet van gewicht ontbloot, zoo o.a. dat hij zich in de Loge te Gorinchem liet aannemen als Vrijmetselaar. Hoe hij daarvoor juist Gorinchem uitkoos, is mij nooit duidelijk geworden. Gewichtig is zeker ook, dat den eersten Januari 1854, te Amsterdam, hun eerste kind geboren werd, een zoon, de reeds genoemde Pieter Jan Constant Eduard, naar zijn vader altijd Eduard, kortweg Edu , genoemd. Doch eenige bijzonderheden uit dien verloftijd komen later vanzelf nog ter sprake. Van eenig belang dunkt mij thans alleen de brief van Dekker aan Everdine, o-edateerd Arnhem, 3 Januari 1855, Brieven, 2de deel, bid. 178 v.v.

Dekker was den dag te voren uit Duitschland gekomen, van Wiesbaden denk ik, waar hij waarschijnlijk zijn geluk aan de speelbank beproefd had, met geen goeden uitslag. Doch niet dit is het belangrijke voor ons doel: wèl het verhaal van zijne avonturen. Tweemaal maar is hij op die reis verliefd geweest, of juister: tweemaal is hij bijna verleid geworden, in weerwil van zijne wanhoop, maar. . . . „zij