is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenmin als iemand, wie ook, nooit liefgehad.

Ik besef volkomen het onaangename, het bittere misschien, dat er in mijne woorden liggen moet voor diegenen onder ons, welke mogelijk nog in den zoeten droom voortleven, ooit de liefde van den merkwaardigen man te hebben bezeten; maar als hun geloof daarin nog bestaat, zal het sterk genoeg zijn, om mijne bewering glimlachend af te wijzen en voort te gelooven. Doch niettemin zij het voor de zooveelste maal nog eens herhaald: wie alle vrouwen liefheeft, heeft niemand lief. — En inderdaad had Dekker allen lief, die onder den invloed van zijne buitengewone persoonlijkheid wilden komen. Mogelijk is dat wilden niet juist, doch men zal mij nu wel verstaan, en dat is de hoofdzaak.

Even merkwaardig als zijne liefde voor de vrouwen was zijne liefde voor de menschen; ze was niet eene uiting van zijn solidairiteitsgevoel, niet een gevolg van boeddhistische religie of waar-christelijken godsdienstzin, zoo iets van Tolstoï b.v., neen, — hij gevoelde zich als

eene incarnatie van God — — Profanie

ligt niet in mijne bedoeling; ik heb het woord

God met eene kapitale letter geschreven, omdat

Meerkerk , Multatuli. 4