is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren van den machtigen drang tot goed-zijn in hem en van den wonderbaarlijken invloed, dien zijne zóó gegeven persoonlijkheid op allen oefende, die in de sfeer zijner aandoeningen kwamen. Daaruit werd zijn vast geloof in eigen superioriteit geboren. Magisch was zijn invloed — en bij allen, die zijn invloed ondergaan, nemen we het pogen-naar-iets-boveninenschelijks waar; bij de vrouwen bedoel ik; en de indruk wordt gewekt, dat haar verlangen, om te voldoen aan de dierlijke driften van Douwes Dekker een offer is van hooger waarde aan Multatuli gebracht.

III.

Eene wonderlijke bekoring moet er van Dekker zijn uitgegaan, als de levenszorgen geene wolken brachten, die het licht der hooger sferen voor hem benevelden. Wanneer hij onder de zorgen gebukt ging, sprak hij met God; wanneer dit niet zoo was, moet hij God zijn geweest.

Zijn broer Jan had hem zeker in staat gesteld naar Europa te gaan met de bedoeling, die we niet kennen, doch vermoeden. We vermeldden