is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit moge ook als verontschuldiging- dienen of als verantwoording of als kennisgeving voor het volgende na dit hoofdstuk.

II.

In het voorjaar dan van '59 kwam Tine met hare beide kinderen naar Europa. Dekker en zij ontmoetten elkaar te Luik. Van den eersten dag af van hun samenzijn leden ze armoede, en om zoo zuinig mogelijk te leven en om in de nabijheid van Maastricht te zijn, waar de heer de Chateleux woonde, een gepensionneerdofficier, dien Dekker vroeger te Padang had leeren kennen en die hem nu naar zijn vermogen ondersteunde , hadden ze zich voorloopig en zonder verder doel gevestigd te Visé, even ten zuiden van Maastricht, in België.

Ik heb later een pelgrimstocht ondernomen naar dat dorp en heb de gebraden ganzen haast niet kunnen eten, die men mij ongevraagd voorzette, omdat ik aldoor het vreeselijke gesnater meende te hooren, waardoor de domme beesten het leven van den armen zwerver nog verbitterd hadden. In Vrije arbeid spreekt Multatuli over zijn lijden daar.