is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om verder te reizen, als ze eerst een brief schreef aan Douwes Dekker, die te Antwerpen was achtergebleven, waarin ze hem aanried hofmeester of matroos te worden op een Engelsch koopvaardijschip. Tine moest kiezen of deelen en schreef dien brief en kreeg daarvoor f 20, waar zij mede naar Brummen reizen kon. Daar woonde Dekker's broer Jan, op de „Buthe" — een verblijf, dat ik echter te Brummen nooit heb gevonden. Misschien is het afgebroken of verdoopt.

Jan stelde Dekker in staat naar Brussel te gaan en daar schreef Multatuli „aan een waggelend herbergtafeltje" zijn Max Havelaar, in den herfst van '59. Tine bleef al dien tijd met de kinderen en de baboe te Brummen.

III.

Den 23sten November '59 reisde Dekker van Brussel naar Amsterdam, om met den heer van Lennep te spreken over den Max Havelaar, dien van Lennep in manuscript gelezen had Van Lennep vond dat boek mooi en zag er van meet af een middel in om er in de politiek een slag mee te slaan; want van Lennep was zoo nu en