is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Om de Ideën-afleveringen waren omslagen, waarop Multatuli met zijne lezers correspondeerde. Op het omslag van de 3de aflevering stond o.a. dit: „Ik verzoek dringend, dat de zeer geachte schrijfster van een brief uit den Haag mij haar adres opgeve. De initialen wil ik niet noemen. Ik bedoel den brief, waarin voorkomt: „ja, uwe geschiedenissen van gezag zijn troosteloos, maar toch zijn er dingen, die nog veel, veel treuriger zijn." De brief is al maanden oud. Ik had redenen om dit verzoek niet eerder te doen, maar nu dring ik vriendelijk daar op aan. Zij zelve kan begrijpen, dat ik haar iets te zeggen heb."

De schrijfster van dien brief was mejuff. M. Hamminck Schepel. Haar vader, majoor bij 't Ned. leger, weerde Multatuli's geschriften uit zijn huis, maar Mimi — zoo zal ik haar maar noemen — las in 't geheim toch zijne geschriften. Daar ging het als overal: Multatuli was niet te keeren. Op de catechisatie bij dominee Zaalberg — die toen zooveel beroering in den Haag bracht — ging °°k Marie Anderson; die las