is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

organisatie van den Koning van Dahomey. Maar aan geen harer, noch vroeger aan Cateau, noch aan Everdine, noch — vermoedelijk — aan Sietske, — maar Sietske heeft zijne brieven en andere brieven, die ze als secretaresse van hem bezat, op zijn verzoek vernietigd, toen ze aftrad als geheimschrijfster — heeft hij ooit zoo hartstochtelijk geschreven als aan Mimi. Inderdaad schijnt hij op hddr verliefd, zoo zelfs dat geene aarzeling van haar hem haar van zich doet stooten — wat anders had moeten geschieden volgens de wet zijner gewoonten. —

IV.

Mimi echter heeft wel degelijk geaarzeld en zich aan het ordinaire geërgerd.

Ze heeft hem „afgeschreven." — Hare brieven zijn niet uitgegeven, wat heel jammer is; uit zijne antwoorden moet opgemaakt worden, wat zij schreef. — Toen ze hem voor 't eerst schreef, was zij al onder den indruk van zijn geest. Zij was niet tevreden geweest met wat hare omgeving en de wereld haar gaven, haar geest en haar lichaam waren eigenlijk uit het fatsoenslijf gegroeid — maar ze deed, alsof 't wel ging, en