is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en van de heimelijke ontmoetingen daar verneemt. Dan verbiedt hij Mimi Hotz te bezoeken en schrijft mevrouw Hotz een heel boozen brief. — Mimi gehoorzaamt en vindt dat gehoorzamen „aangenaam." Hoogst waarschijnlijk zijn al hare aandoeningen en al haar lijden — want ze leed! — weer te geven en te verklaren door deze woorden: ik heb hem lief, zoodra ik m&g zal ik hem toonen, hoe lief ik hem heb, maar nu mag het niet. —

In deze droeve dagen overleed ook hare moeder: Mimi's strijd moet zwaar zijn geweest, hare smart diep, hare geestkracht zeldzaam. Aan Tine werd gedacht als aan een „engel."— Midden '63 verhuisde Mimi naar Amsterdam, den 2 7sten Juli. Maar vóór er veertien dagen verstreken zijn, heeft ze „in de Munt op zijn schoot gezeten."

VI.

Zij heeft aan dat ordinaire niet willen toegeven en hem heeft ze beheerscht. Heel duidelijk was van het begin af zijn hartstocht, maar zij heeft hem aan zijn woord gehouden „nooit aan het ordinaire te denken " Eerst den laatsten