is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zie ik duidelijk, dat het niet mag. De eenige oorzaak, die 't wettigen zou — liefde n.l.: ze had geaarzeld!! — bestaat niet. Gister schreef ik aan Everdine, en meestal over u. Zeker zal zij u schrijven, zend mij dien brief maar en doe je zelf de smart niet aan de stemming te vergelijken, die mij zoo aan haar, en nu zóó aan u doet schrijven. Ik verzoek je niets plats van mij te denken. Ik ben natuurlijk en eenvoudig. Mijn hart is rein en goed, en mijne handelingen meestal ook. Ik geloof niet, dat veel vromen zoo vroom zijn als ik, en waar ik liefheb, ben ik meer dan vroom, ben ik heilig. Neen, ik wil geen offer, juist daarom niet, wijl 't offer is."

Zoo schreef hij den 8sten, maar den gden was alles weer in orde. Den iodcn zouden ze elkaar ontmoeten. Stel je voor , dat Mimi, na zoo'n brief van den 8sten, den ioden huiverig was op zijn schoot te zitten! Dat zou hem verdriet hebben gedaan. Ze moest hem goed begrijpen: „poëzie, liefde, zucht naar 't hoogste, ironie, sarcasme, geest, dagelijksheid, zaken, zwakheid, ijling — — — alles vloeit ineen."

— „O God, o god, dat alles te zamen is de