is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lange lijn, die er loopt van den zandkorrel tot

god, van Sirius tot 'n breikous dat is

alles, het alles, de natuur, de copy van 't zijn — — — dat is genie !" —

Tine woonde onderwijl met de kinderen te Brussel — de kinderen vervreemdden van hun vader.

VII.

Zeker kort daarop is Mimi naar Duitschland gegaan en vervolgens naar Genève, zooals ik reeds meedeelde. Volgens een schrijven van Multatuli aan Kallenberg van den Bosch geschiedde dit op zijn aandringen. In het laatst van '64 of heel in 't begin van '65 bevindt Mimi zich te Brussel bij Tine en in Mei '65 is ze secondante aan de Kweekschool voor onderwijzeressen te Arnhem.

Dekker had in het najaar van '64 Den Haag verlaten en woonde eenige maanden te Amsterdam in het Bible-hótel. Hij kon niet betalen en de hötelhouder verzocht hem weg te gaan. Een paar eenvoudige werklieden timmerden een zolderkamertje in elkaar boven den winkel van d'Ablaing in de Kalverstraat en daar woonde