is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij. Hij wilde toen een dagblad oprichten, de zegelwet was juist afgeschaft, en om daar geld voor te vinden, kwam hij op het idee portretten van hem verkrijgbaar te stellen voor f 10 en voor ƒ 50 per stuk.

Hij dacht, dat het bestellingen regenen zou; hij had een loketje doen maken, waardoor hij portretten en couranten zou kunnen aanreiken. Eene kist stond op een tafeltje ; op het deksel van die kist had hij zijn bewijs voor de stelling van Pythagoras met rooden inkt geteekend. — Maar er werden haast geene portretten gekocht, en van de courant kwam niets. Dat was ééne der grievendste teleurstellingen, die hij ooit heeft moeten ondervinden. ,,Die portretten zijn mijn dood!"

schreef hij. Nieuwe teleurstelling gaf hem

eene bloemlezing, door hem zeiven uit zijne werken samengesteld. — Al dit leed werd verzwaard door den altijd meer nijpenden kommer, waarin zijn gezin verkeerde te Brussel. — „Ik ben nog nooit zoo angstig en bezorgd geweest als nu. 't Hart wordt me toegenepen, Kassian Kassian! En de lieve kinderen zijn zoo onbezorgd gelukkig, 't Is donderdag Non haar verjaardag — de eerste Juni dus — 't kind droomt