is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daport. Hij had een paar lui in het gezicht geslagen, die eene arme zangeres uitlachten terwijl haar zoontje het hoorde. Ieder vond zijne houding heerlijk, behalve de kleine Eduard Die zei: „Dek bemoeit zich ook altijd met dingen , die hem niets aangaan!" —

Voor dat klappen uitdeelen werd Dekker eenige maanden later vervolgd en bij verstek veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf. Hij vluchtte naar Duitschland, in het voorjaar van '66 Tine, gevlucht uit Brussel naar Amsterdam, bewoonde nu dat zolderkamertje en at ,,op krediet" met Nonnie in „De Oude Graaf." — Op den eigen dag, dat Multatuli tot 2 maanden gevangenisstraf werd veroordeeld en doodarm naar Duitschland vluchtte, voegde Mimi zich te Keulen bij hem. Na dezen dag zijn ze samen door het leven gegaan, Multatuli en Mimi. Soms nog wel tijdelijk gescheiden, maar eigenlijk toch te zamen —

Tine reisde, daartoe door Potgieter en van Vloten in staat gesteld, naar Italië met Eduard en Nonnie — het „koningskind" met zijn zusje. — Later is het gezin nog bijeen geweest — doch dat verhalen we in een volgend hoofdstuk. Meerkerk, Multatuli. 7