is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven toch anders dan vroeger. Toen ze voor de 2(lt maal vluchtte, in Mei 1870, uit den Haag naar Padua, was er iets in Tine geknakt. —

Uit Amsterdam , zoo zei ik, was ze naar Italië gegaan; doch in Februari '66 was Tine met de kinderen uit Italië naar den Haag gekomen.,. Rochussen had door bemiddeling van Heemskerk gratie voor Douwes Dekker weten te verkrijgen van den Koning, en zoodoende kon Dekker weer in ons land komen, zonder gevaar voor gevangenisstraf. Want dtórvoor was hij in het begin van '66 gevlucht. Mimi had eene erfenis gekregen van enkele duizenden guldens en nu werd er in den Haag eene ménage trois ingericht.

Dit heeft tot Mei 1870 bestaan; toen kon Tine niet langer. Ze ontvluchtte, met de kinderen. Dekker was toen in Mainz; zijne vrouw is daar een nacht stil geweest en wou met geweld hem opzoeken; hem voorbijvaren was haar nog te sterk. Maar de kleine Max, toen een jongen van 16 jaar, verzette zich daartegen en sloot de kajuit van de boot en verborg den sleutel. Dit heeft Dekker nooit geweten.

Sinds dat verblijf in den Haag echter was er