is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iets geknakt in Everdine's ziel; de laatste jaren van haar leven zijn wel de smartelijkste geweest! — Ze is te Venetië gestorven, den 13 September 1874. —

II.

Op 13 dagen na was ze 55 jaar: den 26>tcn September 1819 was ze te Antwerpen geboren.

Haar grootvader was baron H. L. van Wijnbergen; zijn naam, zoo vertelt Multatuli ergens, staat op het voetstuk van den Leeuw te Waterloo: hij was Ritmeester bij de huzaren en is bij Quatre-Bras gesneuveld Diens zoon, C. F. J. van Wijnbergen — Everdine's vader — heeft bij Quatre-Bras een slag op het hoofd gekregen, ten gevolge waarvan hij jaren lijdende is geweest en nog betrekkelijk jong is gestorven. Everdine en hare zusters Henriëtte en Sophie bleven onverzorgd achter, als weezen , want hare moeder was vroeger al gestorven, te Breda. De grootmoeder, mevrouw de douairière van Wijnbergen—Kleinhoff, nam de kinderen tot zich; ook twee ongehuwde dochters had ze nog bij zich, E. en W C. van Wijnbergen. Aan van-